27.augustā, piektdienas vakarā, Rīgas baznīcā notika apustuļa Otena dievkalpojums, kurā viņš  kalpoja Rīgas un Siguldas draudžu brāļiem un māsām ar vārdu no Mateja evaņģēlija: „Bet dzenaties papriekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” Šajā dievkalpojumā apustulis runāja par to, ka bieži vien cilvēki savā dzīvē par galveno uzskata nepieciešamību sasniegt tikai un vienīgi pasaulīgos mērķus. Apustulis akcentēja, cik cilvēkiem ir svarīgi savā dzīvē noteikt prioritātes, pārdomājot, vai cilvēkam būtu jātiecas tikai pēc materiālajām vērtībām vai tomēr pirmajā vietā jāliek garīgās vērtības, rūpes par nemirstīgo dvēseli un gatavošanos Kristus atnākšanai. Šajā dievkalpojumā tika apzīmogotas četras dvēseles no Rīgas draudzes

Pirms svētās apzīmogošanas

Šajā dievkalpojumā apustulis Otens iecēla diakona amatā divus ticības brāļus no Rīgas draudzes – Artūru Kozuli un Artūru Eglīti. Apustulis uzsvēra, ka diakona amats bija nozīmīgs pirmbaznīcā un tas ir svarīgs arī tagad. Šis amats arī nes atbildību par dvēseļu aprūpi draudzēs. Abi vīri no sirds apņēmās ar pateicību nest šo amatu un pildīt to pēc savas labākās sirdsapziņas. Amats, tā ir žēlastības dāvana no Dieva un Dievs pavadīs ar savu svētību tos arī turpmāk, palīdzot pildīt šo amatu caur Svētā Gara spēku.

Rīgas draudzes jaunie diakoni

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *