2. aprīlī, plkst. 11.00 notiks apustuļa Valtera Šorra dievkalpojums Rīgas draudzes namā, Gunāra Astras iela 2a, Rīga