DVĒSEĻU APRŪPE

Dievkalpojumi

Dievkalpojumos Dievs nāk pie mums ar savu kalpu starpniecību vārdā un sakramentā. sprediķa vārds ir Svētā Gara pilns un kalpo:

  • ticības veicināšanai un stiprināšanai,
  • līdz ar to dvēseļu sagatavošanai Jēzus Kristus atnākšanai.

Īpaši nozīmīgi ir dievkalpojumi, kurus vada pirmapustulis vai apustuļi. Mūsu baznīcā notiek dievkalpojumi veltīti, piemēram, bērniem, jauniešiem, senioriem, amatbrāļiem. Katra gada pirmajā marta, jūlija un novembra svētdienā notiek mirušo piemiņas dievkalpojumi.

Sakramenti

Sakramenti ir cilvēka pestīšanas pamats. Jaunapustuliskajā baznīcā ir trīs sakramenti

  • Svētā ūdenskristība,
  • Svētā Gara kristības,
  • Svētais vakarēdiens.

Svēto ūdenskristību un svēto vakarēdienu Jēzus vārdā var dot apustulis, kā arī jebkurš priesteriskā amata nesējs. Svēto apzīmogošanu veic tikai apustulis.

Sakramentus var saņemt ikviens cilvēks, neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai dzimuma.Sakramentālās darbības tiek veiktas bez atlīdzības.

Svētības darbības

Bez sakramentiem, kas ir saikne ar Dievu, pastāv svētības darbības īpašos dzīves gadījumos.

Īpašu svētību dod šādos gadījumos:

  • iesvētībās jeb konfirmējoties,
  • saderinoties,
  • laulību un kāzu jubileju gadījumos,
  • pirms bērna piedzimšanas

Svētības darbības ir bezmaksas.

Izvadīšana pēdējā gaitā

Parasti amatbrāļi izvada draudžu locekļus, bet var tikt izpildīta vēlēšanās, lai citas konfesijas cilvēku izvada Jaunapustuliskās baznīcas garīdznieks. Izvadīšana ir bezmaksas.