PAR MUMS

Mēs esam jaunapustuliskie kristieši. Tas nozīmē, ka mēs mēģinām savu dzīvi veidot atbilstoši Jēzus mācībai. Jaunapustuliskā baznīca liek lielu uzsvaru uz savu kristiešu personīgo atbildību. Par savu uzvedību viņi ir personīgi atbildīgi savā un Dieva priekšā. Jaunapustuliskos kristiešus māca ievērot baušļus, no kuriem izriet mīlēt Dievu no visas sirds un savu tuvāko kā sevi pašu . Tas nozīmē, labi attiekties pret citiem cilvēkiem un iespēju robežās palīdzēt tiem.

Dievkalpojumi un citi baznīcas pasākumi ir pieejami visiem sabiedrības locekļiem. Katrs var izlemt, vai viņš pieņem vai nepieņem to, ko piedāvā šī baznīca.

Kontaktinformācija
Adrese: Gunāra Astras 2a, RĪGA, LV1084
Mācītājs: 26329706
Mājaslapa: www.jaunapustuliskabaznica.lv
E-pasts: antons.konosonoks@gmail.com
Darba laiks: 10 – 17

Pakalpojumi

  • Dievkalpojumi svētdienās no plkst.10-11.
  • Svētdienas skola ( dievkalpojuma laikā)
  • Sakramenti, iesvētības, laulību svētība, izvadīšana-bezmaksas.

Rekvizīti

Adrese: Gunāra Astras 2a, RĪGA, LV1084
Reģistrācijas Nr.     LV90000976169
Bankas rekvizīti:

  • SEB, konta nr.: LV95UNLA0002030469249
Jaunapustuliskā baznīca Rīgā