DRAUDZES

Rīgas draudze
Gunāra Astras ielā 2a, LV1084
Mācītāja telefons 67571357; 29159919
Svētdienas skola.
Ūdens kristības, iesvētības, laulību svētība, izvadīšana – bezmaksas.
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 10.00)

Kuldīgas draudze
Piltenes iela 25, KULDĪGA, LV3301
Svētdienas skola.
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 15.00)

Siguldas draudze
Siguldas pagasta Kultūras nams, Zinātnes iela 7b, SIGULDA, RĪGAS RAJ, LV2150
26329706
Svētdienas skola.
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. : 13.00).

Dobeles draudze
Brīvības 3, Centrālajā bibliotēkā, DOBELE, LV3701
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 15.00).

Pelču draudze
Pelču pagasts , PELČI, KULDĪGAS RAJ, LV3322
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 15.00 Kalna ielā 3, Kuldīga)

Upesciema draudze
Gunāra Astras iela 2a, Rīga

(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 10.00)

Saldus draudze
Brīvības ielā 16, Kultūras centrā, SALDUS, LV3801
7802763
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 12.30)

Cēres draudze
Cēres pamatskola , Cēres pagasts,
CĒRE, TUKUMA RAJ, LV3122
Svētdienas skola.
(Dievkalpojums: trešdienās, plkst. 15.00).

Jelgavas draudze
Rūpniecības 98, JELGAVA, LV3001
Svētdienas skola.
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 15.00).

Jaunpils draudze
Jaunpils pils , JAUNPILS, TUKUMA RAJ, LV3145
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst. 10.00)

Ķengaraga draudze
Gunāra Astras ielā 2a, Rīga, LV 1084
(Dievkalpojums: svētdienās, plkst.10.00)

Ārpus Latvijas

  • Visā pasaulē ir 61.243 draudzes, kuras vada 253.840 amata nesēji no kuriem 370 ir apustuļi.
  • Kopā baznīcai pieder 10 033.769(tie ir 01.01. 2012  dati) kristiešu.

Vairāk informācijas meklēt adresē www.nak.org