30. jūnijā notiks pirmapustuļa dievkalpojuma translācija no Oberhauzenes (Vācija)