30. aprīlī,plkst.11.00 notiks apriņķa apustuļa Rainera Storka dievkalpojums