Pirmapustuļa Žana Lukas Šneidera dievkalpojums Rīgā

Svētdien, 19. augustā, Rīgas baznīcā notika pirmapustuļa Šneidera dievkalpojums, kurā viņš kalpoja visu Latvijas draudžu brāļiem un māsām ar vārdu no 1.Korintiešiem 1, 26.27: „Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un kas nespēcīgs pasaulē, to ir Dievs izredzējis, lai liktu kaunā stipros.”

Sprediķī pirmapustulis atgādināja par katra kristieša aicinājumu: „Dievs mūs ir izredzējis un grib mūs sagatavot, lai mēs spētu ieiet mūžīgā kopībā ar Viņu.” Turklāt katrs no mums ir pasaukts kalpot, būt par darbarīku Dieva rokās.

„Mēs veicam savu darbu tur, kur Viņš mūs ir sūtījis, un izpildīsim savu kalpošanu līdz beigām,” uzmundrināja pirmapustulis. Panākums bieži vien nav mērojams skaitļos: „Mūsu panākums ir tas, ka mēs pildām līdz galam Dieva gribu.” Un kalpošanu Dievs svētīs.

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *